Konference undervisning

Hvert år siden 1999 har der i Skandinavien været afholdt en årlig Calvary Chapel konference. En del af årene har det lykkedes at få optaget undervisningen. Denne undervisning foregår på engelsk.

2003 - Markus Evangeliet
2004 - Filipperne
2007 - Efeserne
2008 - Daniels bog
2009 - Romerbrevet
2010 - Bjergprædikenen
2011 - 1. og 2. Timotheus
2012 - Apostlenes gerninger 1-12
2013 - Apostlenes gerninger 13-28
2014 - 1. Korinterbrev 1-10