Evangeliet

Alle har syndet

I Romerbrevet 3:23 står der "for alle har syndet og har mistet herligheden fra Gud". Synd betyder, i sagens natur, at vi ikke kan leve op til den standard som Gud sætter for os. Det er vel egentlig naturligt nok, når den standard er fuldkommenhed (se Matthæus Evangeliet 5:48). Hvis du er i tvivl om du er en synder, så tænk over De Ti Bud, har du overholdt dem? Hvis du skal være helt ærlig, så ved jeg svaret er nej.

Synd fører til død

"Ja, jeg har syndet, og hvad så?" I Romerbrevet 6:23 står der: "For syndens løn er død, men Guds nådegave er evigt liv i Kristus Jesus, vor Herre." Det betyder, fordi du har brudt Guds lov fortjener du en ting - døden. Sagt på en anden måde, så fortjener du helvede og dermed evig straf. Selvfølgelig er det ikke så politisk korrekt at tale om helvede i dag. Men hvis din læge havde diagnosticeret dig med en dødelig sygdom, ville du så ikke helst høre sandheden? Så var der i det mindste en mulighed for du kunne nå at gøre noget ved det.

Jesus har betalt

Ok, jeg har syndet, og den synd leder til evig fortabelse - den gode nyhed er, i Romerbrevet 5:8 bliver vi fortalt "men Gud viser sin kærlighed til os, ved at Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere." For ca. 2000 år siden blev der i Betlehem født en dreng af Judas slægt. Født af en jomfru. Opvokset i Nazareth, da Han var omkring 30 år begyndte Han at prædike evangeliet. Det blev klart for de der fulgte Ham at denne Jesus var ingen anden end Gud selv der var kommet for at tage verdens synd (Joh 1). Men efter ca. 3 års prædiken korsfæstede jøder og romere Ham. Men så skete der noget de ikke havde forudset. For tre dage senere var graven tom, Han var opstået fra de døde. Alt det er virkelige historiske begivenheder.

Hvordan bliver jeg frelst?

Romerbrevet 10:9 gør det klart "For hvis du med din mund bekender, at Jesus er Herre, og i dit hjerte tror, at Gud har oprejst ham fra de døde, skal du frelses.". Hvis du vil frelses skal du bekende Jesus som Herre. Det betyder blandt andet at:
- Du skal omvende dig og bekende din synd (ApG 2:38)
- Du skal vide at fremover er det ikke dig, men Ham der bestemmer (Joh 15:14)
- Du skal kendes ved Ham offentligt (Matt 10:32)

Derudover skal du tro at Jesus, Guds søn, virkelig er opstået fra de døde. Du skal vide at Han ønsker at have fællesskab med dig. I Joh 3:16 står der "For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv."

Hvis du tror af hele dit hjerte, og ønsker at gøre Jesus til din Herre. Så bed Ham om tilgivelse og overgiv dit liv til Ham. Hvis du har givet dit liv til Ham, så tag kontakt til andre kristne som holder fast ved den kristne tro og underviser hele Bibelen.

Har du stadig spørgsmål?

Jeg ved at rigtig mange har spørgsmål til evangeliet eller den kristne tro generelt. For at besvare nogle af disse har jeg sørget for i teksten ovenfor at inkludere nogle links som vil besvare nogle af de mest centrale spørgsmål. Hvis du har andre spørgsmål der ikke er besvaret så skriv gerne en email til os på hillerod@calvarychapel.dk.