Diverse undervisning

Skriftsted Titel Lærer Længde Dato Download
(flere) En Puma og en martyr (Bibelens Troværdighed) Daniel 39 min 01.08.09 Mp3
Luk 22:35-53 (ingen titel) René 37 min 23.06.09 Mp3
Es 44-45 (ingen titel) René 38 min 26.05.09 Mp3
Joh 20:1-18 Opstandelsen René 36 min 17.02.09 Mp3
Jak 2:14-26 Tro i praksis Nils 50 min 22.06.10 Mp3
Es 40 (ingen titel) Nils 66 min 21.12.10 Mp3
1Joh 4:1-10 (ingen titel) Nils 58 min 26.07.11 Mp3
1Kor 15:1-20 Opstandelsen: evangeliets kerne (påske 2013) Daniel 35 min 31.03.13 Mp3
Matt 1:21 Julens budskab Daniel 15 min 24.12.13 Mp3
- Historisk overblik - Samuel til fangenskabet Nils 54 min 25.02.14 Mp3
- Historisk overblik - fangenskabet til Malakias Nils 49 min 04.03.14 Mp3
Matt 28; Luk 24; Joh 20-21 Et møde med den opstandne Jesus - Påske 2014 Daniel 31 min 20.04.14 Mp3
Matt 21:1-26:46 Påskeugen - del 1 Daniel 42 min 29.03.15 Mp3
Matt 26:47-28:10 Påskeugen - del 2 Daniel 51 min 05.04.15 Mp3
2Konge 5:1-19 Gud er en missionerende Gud Nils 57 min 10.06.15 Mp3
Matt 27:11-28:10 Korset Daniel 44 min 27.03.16 Mp3
Luk 4:1-13 Elsk Herren din Gud... Nils 43 min 14.12.16 Mp3
ApG 2:42 Vores historie og fremtid Daniel 37 min 01.01.17 Mp3
Tit 2:12 ; Hebr 11 Juleandagt Nils 17 min 25.12.16 Mp3
2Tim 2:8 Opstandelsen og den kristne tro Daniel 32 min 16.04.17 Mp3
Luk 2:1-7 Juleevangeliet Daniel 27 min 24.12.17 Mp3
Luk 24:13-27 På vejen til Emmaus Daniel 33 min 01.04.18 Mp3
Jer 9:1-25 At kende Herren Nils 40 min 07.10.18 Mp3
2. Krønike Guds storhed Daniel 25 min 18.11.18 Mp3
2Kor 1:1-5 God of all mercy Kurt Ibbotson 40 min 17.02.19 Mp3
Joh 19-20 Maria og den opstandne Jesus Daniel 22 min 21.04.19 Mp3
Titus 2:11-14 Guds nåde Nils 34 min 22.12.19 Mp3
Joh 14:1 Corona#1 - Jeres hjerter må ikke forfærdes Daniel 23 min 22.03.20 Mp3
Joh 15:12 Corona#2 - I skal elske hinanden Daniel 36 min 29.03.20 Mp3
Joh 17:9 Corona#3 - Jesus beder for os Daniel 28 min 05.04.20 Mp3
Joh 19:8 m.f. Corona#4 - Påskedag 2020 Daniel 23 min 12.04.20 Mp3
Luk 23:33-43 Corona#5 - Syv ord - del 1 Nils 27 min 26.04.20 Mp3
Joh 19:25-28;Matt 27:45,46 Corona#6 - Syv ord - del 2 Nils 32 min 10.05.20 Mp3
Joh 19:30;Luk 27:46 Syv ord - del 3 Nils 32 min 05.07.20 Mp3
Luk 2:11 Jesus er julens hjerte Daniel 39 min 06.12.20 Mp3
Luk 1:26-38 Jomfrufødslen Daniel 39 min 13.12.20 Mp3
Matt 2:1-12 Sande tilbedere Daniel 34 min 20.12.20 Mp3
Luk 23:39-43 Påske 2021 - Røverne på korset Daniel 31 min 04.04.21 Mp3
1Mos 12:1-9 Kæmpernes kald: Abraham Daniel 28 min 20.06.21 Mp3
2Mos 3:1-12 Kæmpernes kald: Moses Daniel 41 min 27.06.21 Mp3
1Sam 3:1-14 Kæmpernes kald: Samuel Daniel 28 min 04.07.21 Mp3
1Sam 16:1-13 Kæmpernes kald: David Daniel 38 min 18.07.21 Mp3
Hoseas 1-3 Kæmpernes kald: Hoseas Nils 27 min 08.08.21 Mp3
Esajas 6 Kæmpernes kald: Esajas Daniel 39 min 15.08.21 Mp3
- Jan Hus Daniel 44 min 31.10.21 Mp3
Es 9:5 Messias fire titler Daniel 29 min 02.01.22 Mp3
Es 52:13-15 Esajas 53 - del 1 Daniel 24 min 20.02.22 Mp3
Es 53:1-6 Esajas 53 - del 2 Daniel 32 min 27.02.22 Mp3
Es 53:7-12 Esajas 53 - del 3 Daniel 37 min 13.03.22 Mp3
Luk 24:1-12 Den næsten tomme grav Daniel 32 min 17.04.22 Mp3
(flere) Ægteskabet Jonas 34 min 09.11.22 Mp3
Luk 2:1-3 Juleevangeliet - del 1 Daniel 27 min 11.12.22 Mp3
Luk 2:4-7 Juleevangeliet - del 2 Daniel 32 min 18.12.22 Mp3
2Kor 1:3-11 Comforting one another Kurt Ibbotson 51 min 12.02.23 Mp3
Markus 6:45-52 When Jesus passes you by Spencer Robinson 46 min 30.07.23 Mp3
Sl 131 Ro I sjælen Daniel Jacobsen 29 min 27.08.23 Mp3
Joh 18:28-19:16 Menneskefrygt Nils Dam Lottrup 39 min 15.10.23 Mp3
1Thess 5:21,22 Åndeig dømmekraft - del 1 Daniel Jacobsen 41 min 29.10.23 Mp3
1Thess 5:21,22 Åndeig dømmekraft - del 2 Daniel Jacobsen 49 min 05.11.23 Mp3
2Kor 8:9 Juleaften Daniel Jacobsen 20 min 24.12.23 Mp3
Lukas 9:18-27 Korset og kronen Nils Dam Lottrup 39 min 07.01.24 Mp3
Hebr 12:1,2 Run the race Daniel Jacobsen 31 min 14.01.24 Mp3
1. Korinth 15:1-2 Stå fast i evangeliet Nils Dam Lottrup 29 min 03.03.24 Mp3
1. Korinth 15:3-7 Det simple er det vigtigste Nils Dam Lottrup 30 min 10.03.24 Mp3
Markus 11:1-11 Palmesøndag Daniel Jacobsen 37 min 24.03.24 Mp3
Matthæus 28:1-10 Påskefølelser Daniel Jacobsen 39 min 31.03.24 Mp3
Hebr 4:14-16 Jesus vores ypperstepræst Daniel Jacobsen 35 min 12.05.24 Mp3