Calvary Chapel Trosgrundlag

Calvary Chapel består af fællesskab af troende på Jesus Kristus som Herre. Vores højeste ønske er, at kende Kristus og blive omformet ind i Hans billede ved Helligåndens kraft.

Vi tror, at det eneste sande grundlag for kristent fællesskab er Kristi agape kærlighed, som er langt større end de forskelle, vi alle har, og uden denne kærlighed har vi ingen ret til at kalde os kristne.

Vi tror, at tilbedelse af Gud skal være åndelig. Derfor forbliver vi fleksible og overgivet til Helligåndens ledelse af, hvordan vi skal tilbede Gud.

Vi tror, at tilbedelse af Gud skal være inspirerende. Derfor udgør musik en stor del af vores tilbedelse.

Vi tror, at tilbedelse af Gud skal være intelligent. Derfor er undervisningen af Guds Ord yderst vigtig i vores Gudstjenester, så Han kan lære os, hvordan Han ønsker at blive tilbedt.

Vi tror, at tilbedelse af Gud skal være fyldt med åndelig frugt. Derfor ser vi efter Hans kærlighed i vores liv som det største bevis på at vi rent faktisk tilbeder Ham.

Vi tror på alle de grundlæggende sandheder i den historiske kristne tro.

Vi tror, at Skriften står fast, at Bibelen (det Gamle og Nye Testamente) er Guds inspirerede og ufejlbarlige Ord.

Vi tror, at Gud er evig og manifesteres i tre personer: Faderen, Sønnen og Helligånden.

Vi tror, at Gud er personlig, mægtig og den suveræne Skaber af alle ting.

Vi tror, at Jesus Kristus er fuldt ud menneske og fuldt ud Gud, Han blev født af en jomfru, levede et syndfrit liv, gjorde frikøbelse fra vore synder muligt ved sin stedfortrædende død på korset, genopstod fra de døde i kødet, for tilbage til Faderens højre hånd og lever som mellemmand og formidler mellem os og Gud.

Vi tror at Jesus selv kommer igen en anden gang, synlig og før tusindårsriget.

Vi tror Efter Jesus tog tilbage til Himlen, udgød Han sin Helligånd på de troende i Jerusalem og gjorde dem i stand til at opfylde sin befaling om at prædike evangeliet til hele verden, en forpligtelse som alle troende i dag deler.

Vi tror, at alle mennesker af natur er adskilt fra Gud og ansvarlige for deres synder, men at frelse, forløsning og tilgivelse frit bliver tilbudt alle ved vor Herre Jesu Kristi nåde. Når et menneske beder om tilgivelse for sine synder og gør Jesus sin personlige Herre og Frelser, samt stoler på, at Han vil frelse, så er denne person øjeblikkeligt født på ny og mærket med Helligånden, alle synder er tilgivet, og personen bliver Guds barn, lovet en evighed i Himlen med Herren.

Vi tror, på Helligåndens nådegaver som beskrevet i Skriften, og at de også har værdi i dag, hvis de bliver brugt indenfor Skriftens retningslinier. Vi, som troende, skal ønske os de bedste gaver og søge at udøve dem i kærlighed, så hele Kristi legeme kan blive opbygget. Vi tror, at kærlighed er meget vigtigere end de mest fantastiske gaver og uden denne kærlighed, så er al udøvelse af nådegaverne uden værdi.